-Kazimiera Siekanowicz

Siekanowicz Kazimiera, z domu Grądzka, ur. 18.01.1931 r., zesłaniec syberyjski. W wieku 9 lat wywieziona została na Sybir, wraz ze swoim ojcem legionistą, do Omskiej Obłasti, kołchoz „Władza Pracy” (Омская область , колхоз „ Власть Труда”). Powróciła z częścią rodziny do Polski w 1946 r., do Gorzowa Wielkopolskiego. Obecnie mieszka w Zielonej Górze. W latach osiemdziesiątych XX w. należała do „Klubu Artystycznego Robienia Gobelinów” funkcjonującego przy Domu Kultury „NOWITA” w Zielonej Górze. W l.1989-1991 wykonała gobelin zatytułowany „Ryby”, przekazany przez autorkę na wędrówkę misyjną ks. Krzysztofowi Kuryłowiczowi (TChr.). Wędrował gobelin po Kazachstanie (Czkałowo, Kokszetau, Nursułtan, Kamyszenka, Szczucińsk) i Łotwie (Ryga). Od 2014 r. gobelin znajduje się w Domu Polonii w Poznaniu.