Kontakt

Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Dom Polonii

Stary Rynek 51
61-772 Poznań
sekretariat: tel./ fax.  +48 61 853 19 61, + 48 61 852 71 21

e-mail: poznan@swp.org.pl
www. wspolnotapolska-poznan.pl

 
Dyrektor Biura Oddziału: Dariusz Łukaszewski
Dział Księgowy: Karolina Walewska
Sekretariat: Elżbieta Kudrewicz