Klub Studentów Polonijnych

Klub Studentów Polonijnych w Poznaniu działa przy Wielkopolskim Oddziale Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” od 25 listopada 1993 roku. Członkami klubu są studenci pochodzenia polskiego studiujący w poznańskich szkołach wyższych i absolwenci polonijni.

Celem działalności klubu jest:
– integracja grupy studentów polonijnych,
– kształtowanie postaw patriotycznych,
– propagowanie historii i kultury Polski,
– pogłębianie wiedzy na temat zwyczajów i tradycji polskich,
– pomoc w rozwiązywaniu problemów socjalno-bytowych,
– propagowanie różnorodnych form aktywnego wypoczynku,
– pobudzanie do aktywności, samodzielności i odpowiedzialności za podejmowane zadania.

Tematyka spotkań klubowych:
– spotkania inaugurujące rok akademicki,
– spotkania świąteczne (andrzejkowe, bożonarodzeniowe, wielkanocne),
– wyjścia do kina, teatru, na koncerty, do muzeów,
– wycieczki krajoznawcze (piesze, rowerowe, autokarowe, pociągiem),
– wyjazdy w góry,
– zajęcia sportowe-rekreacyjne (np. kręgielnia, lodowisko, Malta -Ski),
– ogniska,
– wieczory krajów zamieszkania,
– prelekcje, wykłady i spotkania z ciekawymi ludźmi,
– akcje charytatywne na rzecz dzieci z Domów Dziecka,
– wolontariat.

Spotkania klubowe odbywają się od października do czerwca z przerwą świąteczno-noworoczną.

Klub Studentów Polonijnych współpracuje z:
Towarzystwem Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział w Poznaniu,
Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.

 

Adres:
Klub Studentów Polonijnych
61-772 Poznań
Stary Rynek 51
tel. +48 61 852 71 21, tel./fax. +48 61 853 19 61,
e-mail: poznan@swp.org.pl