Władze oddziału

Zarząd Oddziału:

Marek Walkiewicz – prezes
Dr Izabela Wyszowska – wiceprezes
Ks. Prof. Edward Szymanek – wiceprezes honorowy
Elżbieta Pawłowska – skarbnik
Dariusz Łukaszewski – sekretarz
Grzegorz  Kucharczyk – członek
Andre Gajewski – członek

 

Komisja Rewizyjna Oddziału:

Prof. Piotr Kraszewski – przewodniczący
Prof. Maria Barbara Piechowiak Topolska – członek
Janina Kucharska – członek

 

Dyrektor Biura Oddziału:

Dariusz Łukaszewski