Władze oddziału

Zarząd Oddziału:

dr Izabela Wyszowska – prezes
Marek Walkiewicz – wiceprezes
Elżbieta Pawłowska – skarbnik
prof. Paweł Łączkowski – członek
prof. Piotr Kraszewski – członek
Janusz Furmaniuk – członek
Dariusz Łukaszewski – sekretarz

Komisja Rewizyjna Oddziału:

Janina Kucharska – -przewodnicząca
André Gajewski – członek
Andrzej Harasimowicz – członek

Dyrektor Biura Oddziału:

Dariusz Łukaszewski