Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" Oddział Wielkopolski

warsztaty-metodyczne-dla-nauczycieli-polskich-z-niemiec-berlin2015 0

Kurs metodyczny dla nauczycieli języka polskiego

Kurs adresowany jest do nauczycieli prowadzących lekcje języka polskiego  w szkołach  polskich poza granicami kraju. Program kursu  obejmuje: wykłady z języka polskiego, warsztaty z metodyki nauczania języka polskiego, konwersatoria oraz część kulturalną i krajoznawczo-rekreacyjną....

10.Digitalizacja i katalogowanie w Nowym Jorku- 2012 r. PIASA_10_Agata J_!cid_2E8D6DD6A0484C44B3187EF77A64EEFA@Leven01 0

Warsztaty bibliotekarskie

Kurs adresowany jest do osób prowadzących biblioteki w środowiskach polonijnych, zajmujących się organizacją czytelnictwa, bądź prowadzących działalność kulturalno – oświatową. Program 12-dniowych  warsztatów  obejmuje wykłady prowadzone przez pracowników Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu z zakresu:...

OLYMPUS DIGITAL CAMERA 0

Program szkół patronackich

Programy patronackie kierowane są do uczniów szkół polskich poza granicami kraju we współpracy ze szkołami w Polsce. Celem programów szkół patronackich jest opracowanie wspólnych projektów edukacyjnych i ich realizacja, udział we wspólnych zajęciach lekcyjnych,...

2013-pobyt-edukacyjny-dortmund-gdansk-1 0

Pobyty edukacyjne dla uczniów ze szkół Polskich

Pobyty edukacyjne trwają od 5 do 7 dni. Program pobytu przewiduje: wykłady z języka polskiego i historii Polski, zwiedzanie najciekawszych miejsc historycznych i zabytków, udział w zajęciach edukacyjnych  w placówkach oświatowo-muzealnych, program kulturalny i...

poznan 0

Letnia Szkoła Kultury i Języka Polskiego

Letnia Szkoła trwa 21 dni, odbywa się w Poznaniu i jest organizowana  we współpracy z Uniwersytetem A. Mickiewicza. Uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie. Program Letniej Szkoły  Kultury i Języka Polskiego przewiduje: wykłady z historii...

26.Warsztaty historyczne- Poznajemy kraj naszych przodków (Berlin)-Gniezno.2013r 0

Obóz językowo-krajoznawczy dla młodzieży polonijnej

Obóz adresowany jest do młodzieży polonijnej studiującej w kraju zamieszkania. W programie obozu przewiduje się naukę języka polskiego, spotkania edukacyjne, wycieczki krajoznawcze po ciekawych rejonach Polski, zajęcia kulturalne i sportowo-rekreacyjne integrujące grupę, aktywny wypoczynek....

cropped-poznan-09.jpg 0

Obóz języka polskiego, sportu i turystyki

Obóz adresowany jest do młodzieży polonijnej w wieku 15-18 lat,  odbywa się w Poznaniu i w Wielkopolsce i  trwa 21 dni. Program obozu przewiduje: lektorat języka polskiego, wycieczki turystyczno-krajoznawcze, zajęcia sportowe-rekreacyjne, konkursy, ogniska. Celem...